• EnergiePrestatie : ramen en deuren

EnergiePrestatie : ramen en deuren

Sinds de reglementering “EnergiePrestatie en binnenklimaat” in 2006 voor het Vlaams Gewest, in 2008 voor het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in 2010 voor Wallonië van kracht werd, stelt deze nieuwe norm heel wat eisen voor bouwen of verbouwen in België. Op welke werken is de reglementering van toepassing en in welke mate bepaalt ze het ontwerp van uw deuren en ramen? 

EPB-reglementering en werken: voor wie en waarom?

Lijken de EPB-normen een hinderpaal te zijn bij het bouwen en verbouwen, de verkoop of verhuur van een woning, dan is de doelstelling alleszins lovenswaardig. De reglementeringen ten laste van de gewesten zijn ontstaan uit een Europese maatregel die het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen wil verminderen. En terecht! Het energieverbruik van gebouwen bedraagt op dit ogenblik 70 % van het globale energieverbruik! Europa staat voor de uitdaging om tegen 2021 het energieverbruik van gebouwen tot nul terug te brengen. De EPB-reglementering heeft bovendien tot doel om het binnenklimaatcomfort van woningen, werkruimtes en andere openbare gebouwen te verbeteren.

Bent u zinnens om een woning te bouwen of te verbouwen? Indien u voor de geplande werken een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, dan is de EPB-reglementering van uw gewest alleszins van toepassing. Betreft het nieuwbouw of een omvangrijke verbouwing, dan is het raadzaam beroep te doen op een EPB-verantwoordelijke die uw architect kan adviseren bij het ontwerpen van uw gebouw. Dat is niet alleen aangewezen voor alle aspecten betreffende de energieprestatie maar ook voor alle vereiste administratieve stappen. Betreft het een verbouwing zonder architect, dan is de procedure vrij eenvoudig en kan deze volledig door de particulier worden afgehandeld.

Verkoopt of verhuurt u een gebouw? Dan dient u een energieprestatiecertificaat ter beschikking te stellen van de toekomstige eigenaar of huurder. Dit certificaat geeft meer informatie over de investeringen die energiebesparing mogelijk maken. Het fungeert eveneens als een vergelijkingsmaatstaf om de energetische kwaliteit van immobiliën op de markt te evalueren.

Deuren, ramen, beglazing: hoe te voldoen aan de EPB-normen?

Voordeuren, ramen en beglazing dienen een bepaalde isolatiewaarde te hebben om aan de EPB-normen te voldoen. Deze waarde of het “warmteoverdrachtscoëfficiënt” wordt uitgedrukt in U-waarde en geeft het warmteverlies aan via de wanden van een gebouw. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de thermische isolatie.

Alle producten van Abihome beantwoorden aan de EPB-normen van de drie gewesten. Deze normen betreffen in het bijzonder de gebruikte materialen, die hoge isolerende en luchtdichtheidsprestaties leveren, en de kwaliteit van de beglazing (dubbele en driedubbele beglazing, zonnebescherming ...). De oriëntatie van de openingen spelen eveneens een belangrijke rol bij de “EnergiePrestatie en binnenklimaat”. Daarom staan onze adviseurs ter beschikking om u bij al uw projecten vanaf de ontwerpfase te begeleiden.

Meer weten over de EPB-normen in uw regio:
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.leefmilieu.brussels 
> Vlaanderen: http://www.energiesparen.be 
> Wallonië: https://energie.wallonie.be