Het onderhoud van ramen

Het onderhoud van ramen

Sinds 1978 anticipeert Abihome met succes op de evoluties in de markt van de ramen, deuren en veranda’s, een sector die voortdurend in beweging is. Bij ons vindt u enkel duurzame en technologisch hoogstaande materialen. Onze onafhankelijkheid biedt u de vrijheid van de beste keuze: wij gebruiken enkel merkmaterialen van de beste kwaliteit..

Hoewel onze ramen gemaakt zijn om goed weerstand te bieden aan normale aantasting van buitenaf, moeten ze onderhouden worden om de netheid te bewaren van de profielen, de afdichting en het beslag.

Ramen in PVC

Ramen in PVC

Het onderhoud van ramen in PVC is zeer eenvoudig. Men reinigt ze met een zachte en vochtige spons, eventueel doordrenkt van een niet-schurend huishouddetergent. Gebruik nooit schuurmiddelen, agressieve vloeistoffen, solvents met keton of aromatische solvents (benzine, aceton, terpentijn, petroleum, ammoniak enz.).
De moeilijk te reinigen profielen kunnen behandeld worden met Decoclean of PVC Cleanup van Deceuninck of andere specifieke producten die beschikbaar zijn in de handel, zonder gevaar voor de oppervlakte van het PVC. (De onderhoudskit PVC Cleanup kunt u bestellen via de naverkoopdienst van Abihome)

Belangrijke preciseringen:
• Reinig de ramen niet met een droge doek om krassen te vermijden op de oppervlaktes.
• Verf nooit profielen in PVC.
• Wilt u een kleurtoets toevoegen aan PVC-ramen, dan kunt u best kiezen voor DECOROC ramen met een coating.
De afdichting en de sponning van de vensters zijn gefabriceerd met EPDM (Ethyleen – Propyleen – Dieen Monomeer) of TPE (thermoplastische elastomeren).
Zij mogen niet in contact komen met geconcentreerde detergenten of producten gemaakt op deze basis.
Ramen in PVC zijn voorzien van duurzaam beslag. Voor een goede werking moeten de mobiele delen minstens een keer per jaar gecontroleerd worden en indien nodig gesmeerd worden.

Overigens kan het zijn dat het draai- en kantelmechanisme moet geregeld worden. In voorkomend geval kunnen wij daar voor zorgen.

Houten ramen

Houten ramen

Voor het normale onderhoud van houten ramen gebruikt men zuiver water en neutrale detergenten (gebruik nooit een droge doek en ook geen schuurmiddelen of producten die aceton, terpentijn, petroleum, ammoniak enz. bevatten).
Om de 2 of 3 jaar lichtjes gladschuren en verf of lazuurbeits aanbrengen, afhankelijk van de blootstelling aan zon en weer, op de meest blootgestelde zones (drempels, ondersteuning, horizontale delen aan de voet van de ramen).
De evacuatiesleuven reinigen zodat ze nooit verstoppen.
De ramen zijn voorzien van duurzaam beslag. Voor een goede werking moet men niettemin alle bewegende delen minstens één keer per jaar controleren en indien nodig smeren (aanbevolen olie: WD 40 – geen vet).

Ramen in aluminium

Ramen in aluminium

Voor ramen in aluminium is een regelmatig onderhoud noodzakelijk om corrosie te vermijden.
De frequentie van de onderhoudsbeurten is afhankelijk van de omgeving (2 tot 4 keer per jaar).
In landelijke gebieden of stedelijke gebieden met een lage bevolkingsconcentratie moeten de onderhoudsbeurten 1 à 2 keer per jaar plaatsvinden.
In stads- en industriële zones moeten de onderhoudsbeurten minimaal 3 keer per jaar gebeuren.
In maritieme milieus en zones met een hoge vervuiling dient deze frequentie nog verhoogd.
Voor een normaal onderhoud van aluminium gebruikt men zuiver water en eventueel neutrale detergenten (nooit een droge doek of schurende producten gebruiken en evenmin producten die aceton, terpentijn, ammoniak of petroleum bevatten; aanbevolen product: Periodi-Clean of Maxi-Gloss). Overvloedig spoelen met zuiver water. De profielen nooit verven. De evacuatiesleuven reinigen zodat ze nooit verstoppen.
Het is aanbevolen om de EPDM-stroken lichtjes in te oliën, zodat ze hun soepelheid behouden. Dat zorgt ook voor een langere levensduur. Zij mogen echter niet in contact komen met geconcentreerde detergenten of producten die op deze basis gemaakt zijn. De ramen zijn voorzien van duurzaam beslag. Voor een goede werking moet men niettemin alle bewegende delen minstens één keer per jaar controleren en indien nodig smeren (aanbevolen olie: WD 40 – geen vet)