• Premie Info

Premie Info

Gewestelijke Premies

U kan gebruik maken van verschillende formules van premies en financiële hulp. Die financiële hulp wordt aangeboden door de drie gewesten van het land.

Brussel
Website: leefmilieubrussel.be
Tel: +32 2 549.41 00
 

Renolution, een premie voor het isoleren van ramen en voordeuren

Voor de vervanging van deuren en ramen in PVC, hout of aluminium, Brussel helpt u, Abihome staat u bij.
Meer informatie
 

Wallonië
Website: energie.wallonie.be
Tel.: +32 78 15.00 06
 

Vlaanderen
Website: energiesparen.be
Tel.: +32 78 35.35 34